Welpenbilder

Irish Terrier

Baltic Reds

Wurf 2013

Parson Russell Terrier

vun de Tövermöhlen

A-Wurf 2013